ضرورت تربیت تکنیسین برنامه درسی

یکی از طبقه های شغلی در برنامه درسی تکنیسین است که در برخی از متون تخصصی این حوزه به آن اشاره شده است و وظایفی مانند موارد زیر را به عهده دارند:

 • ارائه آموزش به کارکنان در استفاده از برنامة درسی؛
 • رفع مشکلات مربوط به نرم افزار برنامة درسی؛
 • تغییر و اصلاح پایگاه داده برنامة درسی،
 • کمک به تهیه برنامة زمانبندی دقیق کلاس‌های درس؛
 • پیگیری برنامة درسی پیشنهادی؛
 • پاسخ سؤالات مربوط به مسائل برنامة درسی؛
 • کمک به تجدید نظر دروس ارائه شده در رشته‌های تحصیلی؛
 • نگهداری لیست رشته‌ها و برنامه‌‌های درسی آنها؛
 • حضور در جلسات نقد و بررسی برنامة درسی؛
 • انجام انواعی از وظایف مانند مکاتبات تایپ، پاسخ دادن به تلفن و ... ؛
 • چک کردن پست الکترونیکی و کمک به دانش آموزان و کارکنان، و نگهداری فایل‌ها و تهیه گزارش.

وظایف تکنیسین برنامة درسی عمدتاً هماهنگی است تکنیسین‌های برنامة درسی کارشان تا تدوین طرح اولیه برنامة درسی پر رنگ است اما بعد از آن بیشتر کارهای هماهنگی و مستند‌سازی را می‌توانند به انجام برسانند.

همانطور که مشاهده می‌شود وظایف این افراد عمدتاً کمک آموزشی و در راستاری اجرای برنامة درسی در مدارس می‌باشد. کار تکنیسین برنامة درسی انجام امور جاری و عملی مربوط به برنامة درسی و کمک به اجرای بهینة آن است. این افراد عموماً در کنار کارشناسان برنامة درسی هستند و به آنها کمک می‌کنند. در طبقه‌بندی‌های شغلی از تکنیسین برنامة درسی نشانه‌هایی وجود دارد اما در اکثر متون علمی برنامة درسی اشاره‌ای به آن نشده است.

در کشورمان برنامه درسی هنوز به مرحله داشتن مشاغل متعدد و متنوع نرسیده است و تنها عنوان شغلی برنامه ریز درسی است که آن هم به نویسنده کتاب و یا مؤلف تقلیل یافته است. نگاهی به وظایف تکنیسین ها این امر مهم را برجسته می سازد که کار تولید برنامه های درسی دارای دامنه وسیع و کارهای متنوع است که همه را نمی توان بر عهده یک فرد قرار داد. گفتگو با کسانی که کار تولید برنامه درسی را انجام می دهند نشان می دهد همه کارها بر عهده یک نفر است و هنوز تا تشعب و تخصصی شدن وظایف و تکالیف در این حوزه به نظر راه درازی مانده است. به نظر من ساختار نظام برنامه ریزی درسی در نظام آموزش عمومی و عالی در کشورمان نیاز به تحول اساسی دارد و اولین گام در این زمینه فراهم شدن تخصص های متنوع و تشعب است.

 

نظر شما چیست؟ 

/ 0 نظر / 18 بازدید