نوروز مبارک

سال نو ایرانی با بهار آغاز می شود و ما


ایرانیان آن را "نوروز" می نامیم کهنوید بخش شادی، طراوت، همدلی و صمیمیت


است.


نوروز بر شما مبارک

 


/ 3 نظر / 8 بازدید
پرویز

باسلام وتبریک سال نو اینجانب دارای کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی هستم وعلاقه مند به ادامه تحصیل در دوره دکتری همین رشته هستم .ازشما خواهشمندم منابع دکتری ونیز زمان ثبت نام آزمون دانشگاه شهید بهشتی ونیز توضیحاتی در خصوص میزان تسلط برزبان انگلیسی واینکه آیا داشتن تافل برای ثبت نام الزامی هست ویا خیر را برای اینجانب در صورت امکان ایمیل فرمایید.

پرویز

باسلام وتبریک سال نو اینجانب دارای کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی هستم وعلاقه مند به ادامه تحصیل در دوره دکتری همین رشته هستم .ازشما خواهشمندم منابع دکتری ونیز زمان ثبت نام آزمون دانشگاه شهید بهشتی ونیز توضیحاتی در خصوص میزان تسلط برزبان انگلیسی واینکه آیا داشتن تافل برای ثبت نام الزامی هست ویا خیر را برای اینجانب در صورت امکان ایمیل فرمایید.

پرویز

باسلام وتبریک سال نو اینجانب دارای کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی هستم وعلاقه مند به ادامه تحصیل در دوره دکتری همین رشته هستم .ازشما خواهشمندم منابع دکتری ونیز زمان ثبت نام آزمون دانشگاه شهید بهشتی ونیز توضیحاتی در خصوص میزان تسلط برزبان انگلیسی واینکه آیا داشتن تافل برای ثبت نام الزامی هست ویا خیر را برای اینجانب در صورت امکان ایمیل فرمایید.