آغاز

ای نام تو بهترین سرآغاز             بی نام تو نامه کی کنم باز

تصمیم برای ایجاد سایت اینترنتی در خصوص برنامه درسی از مدتها پیش ذهن من را به خود مشغول کرده بود و بررسی های زیادی در این زمینه انجام دادم. هدف من از این کار ایجاد یک محیط مجازی برای تبادل اندیشه در خصوص برنامه درسی به عنوان حرفه بود. بعد از مدتی دریافتم طراحی سایت کار آسانی است اما به روز نگه داشتن آن بسیار دشوار است. از سوی دیگر مدیریت سایت اینترنتی زمان زیادی را می طلبد که با شرایط موجود من هماهنگی ندارد. از این رو تصمیم گرفتم که فعلاً با یک وبلاگ شروع کنم تا ببینم در فراهم کردن فضای مجازی تبادل فکر و نظر تا چه حد موفق خواهم بود.

محوربحث در اینجا برنامه درسی است که زمان زیادی از آشنایی جدی من با آن نمیگذرد. ورود من به حوزه برنامه درسی از علاقه ام به مطالعه در خصوص یادگیریو تحت تأثیر افکار استاد گرانقدر جناب آقای دکتر مهرمحمدی شروع شد. قبل ازورود به دوره دکتری برنامه درسی به علت مرتبط نبودن رشته تحصیلی دوره فوقلیسانس، اطلاعات زیادی در مورد این رشته نداشتم و در حد واحدهایی که دردوره لیسانس گذرانده بودم می دانستم. در ابتدا با سردرگمی عجیبی دست بهگریبان بودم و مطالعه منابع موجود کمک زیادی به من نمی کرد. گذراندن یکدرس با آقای دکتر مهرمحمدی و شرکت در کلاس درس آقای دکتر فتحی مسأله را تاحد قابل توجهی حل کرد و من توانستم تا حدودی در خصوص برنامه درسی به عنوانیک پدیده در نظام آموزش عالی بینش کسب کنم و اکنون راه خود برای ادامه کاردر این حوزه باز می بینم. امیدوارم بتوانم از طریق این وبلاگ بر دانشمحدودم در این حوزه بیفزایم و از نظرات خبرگان برنامه درسی استفاده نمایم.

 

/ 1 نظر / 15 بازدید
سعید مذبوحی

کارخوب وپسندیده ای انجام داده ای.در ادامه راه موفق وسربلند باشید.