همایش ملی تغییر برنامه درسی

محورهای این همایش به شرح زیر است:

1.معرفی، تحلیل و نقد نظریه‏ ها و الگوهای تغییر در برنامه ‏های درسی 2.مبانی (فلسفی، اجتماعی، روان شناختی و ...)، رویکردها و جهت‏ گیری های کلان (شایستگی محوری و ...) و  تغییر در برنامه‏ های درسی 3.نقشه جامع علمی کشور، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، برنامه درسی ملی، و تغییر در برنامه های درسی 4.ارزش‏ها و تغییر در برنامه‏ های درسی 5.ارزیابی تغییرات برنامه ‏های درسی در دوره ‏های مختلف تحصیلی و پیامدهای آن 6.سیر تحولات تاریخی تغییر در برنامه ‏های درسی 7.مطالعات تطبیقی در حوزه تغییر در برنامه‏ های درسی 8.فرهنگ و تغییر در برنامه‏ های درسی 9.تحولات فناوری اطلاعات و ارتباطات و تغییر در برنامه‏ های درسی 10.روش شناسی تغییر در برنامه ‏های درسی 11.اجرا، پیاده سازی و مدیریت تغییر در برنامه‏ های درسی (از قبیل مسائل مدیریتی، پشتیبانی و ساختاری نظام آموزش و پرورش از قبیل تمرکز و عدم تمرکز و ...) 12.معلم، تربیت معلم و تغییر در برنامه‏ های درسی 13.خلاقیت، نوآوری و تغییر در برنامه ‏های درسی 14.مطالعات میان رشته‏ ای و تغییر در برنامه ‏های درسی 15.آینده پژوهی و تغییر در برنامه‏ های درسی 16.جنبه های زیبایی شناسانه تغییر برنامه های درسی

 

تاریخ های مهم همایش به شرح زیر است:

اتمام مهلت ارسال چکیده تفصیلی

 

 

92/10/20

 

اعلام نتایج داوری چکیده ها

 

 

92/11/20   برگزاری همایش

 

 

14 و 15 اسفندماه 92        

 

 

/ 0 نظر / 18 بازدید