حال برنامه های درسی دانشگاه چطور است؟

در نظام آموزش عالی کشورمان کمتر فردی پیدا می شود که به برنامه های درسی نقد نداشته باشد. استادان، دانشجویان و مدیران دانشگاهها همگی بر ضعف و کاستی های برنامه های درسی تأکید دارند. در چند سال گذشته تلاش هایی در راستای بازنگری سرفصل ها صورت گرفته که به نظر می رسد خیلی نتوانسته است اثرگذار باشد. گفتگو با استادان رشته های مختلف این موضوع را تأیید می کند.

برنامه درسی دانشگاهی دارای عناصر "هدف، محتوا، توالی، یادگیرنده، فرایند آموزش و ارزشیابی" است و سرفصل در واقع بخش کوچکی از عنصر محتوا را تشکیل می دهد. یکسان انگاشتن برنامه درسی و سرفصل را جناب اقای دکتر مهرمحمدی تلقی حداقلی از برنامه درسی دانسته اند که تعبیر بجایی هم هست. اکنون در واپسین روزهای سال 2013 به نظر می رسد نهاد آموزش عالی باید به این جمع بندی رسیده باشد که زمان عبور از سرفصل و تدوین برنامه های درسی فرارسیده است. راه اندازی دوره دکترای برنامه درسی آموزش عالی این زمینه را هموارتر کرده است.

سرفصل های درسی در کشورمان خیلی قدیمی و در موارد بسیاری ناکارآمد و غیر قابل استفاده هستند و بازنگری های صورت گرفته به دلیل عدم حضور متخصص برنامه درسی عمدتأ بر صورت سرفصل متمرکز بوده تا متن آن. اگر برنامه درسی در آموزش عالی را برنامه علمی و یا (academic plan) بدانیم می توانیم بگوییم با وضع مطلوب فاصله زیادی داریم و زمان برای بهبود این وضع به سرعت سپری می شود. عدم توجه نظام دانشگاهی به بازخوردهای کارفارمایانی که دانش آموختگان دانشگاه را به خدمت می گیرند و تربیت دانشجو بر اساس سرفصل های قدیمی و ناکارآمد، راه دانشگاه و بخش های اقتصادی را روز به روز بیشتر از هم جدا می کند. دانشگاههای ما حجم قابل توجهی دانش تولید می کنند اما در حل کردن مسائل مختلف کشور ناتوان هستند. این امر تا حد زیادی به برنامه های درسی بازمی گردد.

 

نظر شما چیست؟

/ 1 نظر / 14 بازدید
حسين زماني

حال كدام بخش اموزش عالي خوب است كه حال برنامه هاي درسي خوب باشد. به نظر من دانشگاههاي ما بايد خيلي زودتر از اين حرفها به دنبال اصلاح برنامه هاي درسي مي بودند.