به بهانه کتاب استادان و نا استادانم

چندی پیش کتاب "استادان و نااستادانم" تألیف استاد گرامی عبدالحسین اذرنگ را مطالعه کردم. تجربه استاد در نگارش کتاب فوق را به اثری منحصر به فرد تبدیل کرده است. محور کتاب بر تجارب آموزش رسمی و غیر رسمی آقای آذرنگ قرار دارد و دارای نثری روان و اثرگذار است. برای همه کسانی که با تعلیم و تربیت در ارتباط هستند ضروری است کتابهایی از دست را مطالعه کنند.

کتاب استادان و نا استادانم به نوعی واکاوی نظام آموزشی و کاوش جنبه های پنهان آن است. بخشی از انتقاداتی که به استادان شده به برنامه درسی مربوط است و نیازمند بررسی دقیق محققان این حوزه است. مطالعه کتاب را به شما هم توصیه می کنم.

در نشانی زیر می توانید در مورد عبدالحسین آذرنگ بیشتر مطالعه کنید:

http://hamshahrionline.ir/details/34447

/ 1 نظر / 14 بازدید
برنامه ريز

اي كاش تمام افراد تجارب آموزشي خود را مستند مي كردند و در اختيار ديگران قرار مي دادند. كتاب اقاي آذرنگ يك بعد منفي دارد و آن هم نااميدي است. آدم وقتي اين كتاب را مي خواند نا اميد مي شود.